sâmbătă, 8 august 2009

Predoslovie
Pe frontispiciul de la intrare în pronaos, deasupra uşii, se găseşte următoarea inscripţie, scrisă în limba română veche cu litere chirilice: "Această sfântă şi dumnezeiască biserică ce se cinsteşte şi se prăznuieşte hramul sfintei adormiri a peacuratei fecioare s-au ridicat şi s-au înfrumuseţat cu zugrăveli după cum se vede cu toată cheltuiala şi osteneala dumnealui căpitan Giura şi soţia sa Alexandra în zilele prealuminatului şi înălţatului domn Ioan Gheorghe Dimitrie Ghica voievod cu blagoslovenia preasfinţiei sale părintelui nostru episcopu Galaction, 1824 iunie 25"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu