luni, 27 iulie 2009

Biserica din Capu Dealului cu hramul Adormirea Maicii Domnului este un edificiu religios monument istoric, din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, situat în cartierul Capu Dealului.

Cartierul Capu Dealului

Inca de la inceput, cartierul a fost strans legat de biserica sa, care i-a adus notorietate. Astfel, printre monumentele importante ale municipiului Dragasani, erau mentionoate si biserica din Capu Dealului: "mununicipiu, judetul Valcea; ruinele castrului roman Rusidava; Muzeul viei si vinului; casa memoriala a scriitorului Gib Mihaescu; biserica Adormirea Maicii Domnului (1793); biserica Sfantul Ilie (secolul XVIII) cu fresce originare; biserica lui lancu Jianu dinCapuDealului cu pictura in fresca ; biserica Sfantul Nicolae (1826-1835) cu pituri murale originare; case intarite de Tudor Vladimirescu: casa Setrarului, casa Filaret si metocul Episcopiei Ramnicului; monumentul eteristilor, al batalionului sacru (1881); monumentul eroilor din Primul Razboi Mondial; bustul lui Tudor Vladimirescu (1970, sculptor V. Nastasescu)".

In anii 1932-1933 la Capu-Dealului se infiinteaza o mica scoala cu chirie, la o casa particulara. Cu timpul aici se va construi un local cu 4 clase de scoala si gradinita (http://dragasani-vl.ro/index.php?page=institutii).

Scoala din Capu Dealului e amintita si in anul 2008 in proiectele de reabilitare: Continuarea rigolei betonate de la Şcoala Capul Dealului la intrarea în comuna Suteşti.


Istoric

Biserica a fost construită între anii 1818-1824. Pe aici a trecut Tudor Vladimirescu și câțiva dintre pandurii lui Tudor Vladimirescu conduși de Preda Drugănescu alãturi de eteriști au opus rezistențã trupelor otomane. Ca omagiu al evenimentelor petrecute la Drăgășani s-a ridicat, în anul 1884 în parcul din centrul orașului Drăgășani, un monument comemorativ. Revoluția din 1848 ridică la luptă întreaga Oltenie, o parte din locuitorii Drăgășaniului, aflându-se în armata revoluționară de la Troianu (în prezent cartier al municipiului Râmnicu Vâlcea) condusã de Gheorghe Magheru fostul căpitan de panduri al lui Tudor Vladimirescu. Tot aici există și un cimitir, unde se afla o groapă comună, în care au fost înmormântați numeroși martiri. La construcția ei, au participat atât constructori locali, cât și specialiști în construcția de biserici bizantine, aduși de boierii locali, printre care cel mai de seamă fiind căpitanul Giura. Cunoscută și sub denumirea de „Biserica cu cal”, deoarece în partea de sud, asemenea locului în care se află zidită și Ana de către meșterul Manole, se afla la începuturi, un cal negru, care reprezintă calul lui Tudor Vladimirescu, care după moartea sa, s-a întors singur pe aceste meleaguri pe unde a trecut mai înainte cu stăpânul său, și rănit fiind nu a mai trăit mult. În cinstea domnului Tudor, oamenii l-au îngropat ca pe un om de rând, iar capul său l-au așezat cu multă cinste într-un zid al bisericii, considerând că astfel va dăinui și mai mult amintirea și rămășitele pământești ale calului negru pe care a murit Tudor Vladimirescu. Oamenii l-au plâns pentru ca nu l-au mai găsit pe Tudor, de aceea se mai numea înainte și "biserica cu cal". Până în anul 2009, pictura s-a șters în mare parte, rămânând însă ornamentul cu motive locale, care îl încadra inițial.

http://www.youtube.com/user/danicutu2002#p/u/5/X5yTILXeavc

Biserica Adormirea Maicii Domnului din cartierul Capu' Dealului, ca si alte biserici vechi, adapostea una din cele mai vechi biblioteci din municipiu(http://www.dragasani.net/undemergem.html).

Localizare geografică

Se află în partea de Vest a oraşului Drăgăşani, la o distanţă de circa 2 km faţă de centrul oraşului, situată pe drumul ce leagă oraşele Drăgăşani şi Târgu Jiu.

Predoslovie

Pe frontispiciul de la intrare în pronaos, deasupra uşii, se găseşte următoarea inscripţie, scrisă în limba română veche cu litere chirilice: "Această sfântă şi dumnezeiască biserică ce se cinsteşte şi se prăznuieşte hramul sfintei adormiri a peacuratei fecioare s-au ridicat şi s-au înfrumuseţat cu zugrăveli după cum se vede cu toată cheltuiala şi osteneala dumnealui căpitan Giura şi soţia sa Alexandra în zilele prealuminatului şi înălţatului domn Ioan Gheorghe Dimitrie Ghica voievod cu blagoslovenia preasfinţiei sale părintelui nostru episcopu Galaction, 1824 iunie 25"

Particularităţi

  1. Cimitirul are o groapă comună în care au fost îngropaţi oamenii lui Tudor Vladimirescu, după luptele cu eteriştii împotriva otomanilor.
  2. Grosimea zidurilor depăşeşte în unele locuri 1 metru, iar în mijlocul locaşului de cult sunt doi stâlpi cubici de rezistenţă, ornamentaţi cu motive florale locale, în special viţa de vie.
  3. Existenţa unui cal negru, pur sânge, pictat în partea exterioară a bisericii, spre sud, care nu are nici o legătură cu iconografia, însă care ocupă un loc spaţial cu conotaţii simbolice.
  4. Înfăţişarea celor două perspective, rai şi iad, la intrarea în biserică, fiind una dintre cele trei biserici (monumente istorice) din ţară, care au acest motiv pictural.

Bibliografie

  1. Răuţu Melete, iconom stavrofor, protoiereu al judeţului Vâlcea, “Monografia ecleziastică a judeţului Vâlcea cu privire la monumentele religioase, precum şi la viaţa morală şi religioasă a poporului”, alcătuită cu ocazia jubileului a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I regele României, imprimeria judeţului Râmnicul Vâlcea, 1908.
  2. A se observa „Pomelnicele Episcopiei” .
  3. Iorga, „Inscripţii din bisericile României”, p. 156. Vezi şi în această lucrare de licenţă: Episcopul Mihail II.
  4. Biserica Ortodoxă Română”, XXIX, p. 605.
  5. Comunicări de d-l. N. Iorga, profesor universitar, Bucureşti. Cfr. Dobrescu, 1. c. p. 545. Ibidem, Lepădatu, „Episcopia Strehaii”, pag. 29. Athanasie apare numai odată într-un hrisov domnesc al lui Mircea cel Mare, ca martor, împreună cu Anthim. Haşdeu, „Istoria Critică”’ pag. 130, nota 446.
  6. St. Ionescu-Cheianu‚ “Geografia judeţului Vâlcea”, p. 122.

Surse

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu